SERVICE

商品紹介

天日乾燥切干大根3cmカット

内容量
1kg
規格
2mm×4mm×3cm
保存方法
高温多湿、直射日光を避けて冷暗所に保管
原材料名
大根